SVĚTOVÁ ŠKOLA
GYMNÁZIUM OLOMOUC-HEJČÍN
9.5. proběhl projektový den s názvem I kluci pláčou. Již brzy na našem webu naleznete fotografie a další informace z akce.

Kdo vlastně jsme?

Na projektu Světová škola se na škole Gymnázium Olomouc-Hejčín podílí hlavně starší studenti školy. Na projektu se podílí studenti osmiletého, šestiletého a čtyřletého studia.

Od roku 2016 jsme platnou certifikovanou světovou školou a prozatím jsme stihli spořádat dva projektové dny - Diabetes a Předsudky stranou.
Nyní pracujeme na dalším projektovém dnu!
Naše projektové dny
I kluci pláčou (2018)
Častým problémem je v dnešní době násilí a šikana, která je často páchána na dětech. Procento dětí, kteří zažili násilí neustále roste a to je alarmující. Proto jsme 9.5.2018 uspořádali projektový den s tímto tématem.

Diabetes (2017)
Diabetes, cukrovka, je jeden z největších globálních problémů. Proto jsme 11.5.2017 uspořádali projektový den s tímto tématem.